פרוטוקול מסירת דירה חדשה

על פי ההערכות של הלמ"ס בספטמבר נובמבר של שנה שעברה, הכמות המבוקשת של דירות חדשות (שנמכרו, או שלא למכירה אך שהחלה בנייתן) עמד על מעל 10,000 דירות בישראל.

מהו פרוטוקול מסירת דירה?

הפרוטוקול הינו מסמך המהווה הסכמה בין צד הרוכש לצד המוכר, באשר לדירה הנרכשת (בד"כ מקבלן). ההסכם כולל מרכיבים שונים הנוגעים למצב הדירה, כגון: מצבה הפיזי, האביזרים הקיימים בה, פירוט טכני וכד'. כמו כן, בפרוטוקול מצוין בד"כ גם תאריך מסירת הדירה. את הפרוטוקול עורך בד"כ הקבלן, אולם הרוכש רשאי להוסיף לו תיקונים ותוספות שונות. בישראל לא קיימת חובה חוקית לחתום על פרוטוקול מסירת דירה מצד חוק מכר דירות (1973), אולם קיימת חובה מצד הסדר החוזים האחידים העוסק בנושא זה בפרט.

מתי וכיצד נערך הסכם הפרוטוקול

הפרוטוקול הסטנדרטי נחתם בעת מסירת הדירה, אולם נהוג פעמים רבות לחתום על שני פרוטוקולים: ראשוני, הנערך מספר שבועות לפני מסירת הדירה, וסופי, הנערך במעמד מסירת הדירה.

באשר לאופן עריכת ההסכם, ההסכם כאמור, נכתב בד"כ על ידי הקבלן/נציגיו. עם זאת, הרוכש רשאי לבדוק את הדירה בעצמו ולהוסיף לו תוספות שונות בהתאם למה שיימצא בדירה. כך, לפי החתימה על פרוטוקול, על הרוכש לערוך סיור בנכס ביחד עם הקבלן ונציגיו, ע"מ לבדוק את כל החללים בו. יש לציין, כי מטרת הבדיקה בין היתר הינה לבדוק התאמה בין מצב הנכס למפורט בהסכם המכר עם הקבלן.

בחינת נכס בזמן פרוטוקול מסירה ראשונית

איך תוכלו לדעת שהדירה שקיבלתם תקינה?

ראשית, נדייק את מה שנאמר לעיל: הרוכש רשאי לציין בהסכם הפרוטוקול כל ליקוי או חוסר התאמה שמצא בדירה, ביחס למה שהובטח לו במסגרת הסכם המכר. אולם, כדי שהרוכש יוכל לעשות זאת, עליו להתכונן מראש למעמד הבדיקה וההסכם על הפרוטוקול, בהתאם למועד החתימה שיימסר לו על ידי הקבלן, או מועד מסירת הדירה.

בפרט, מומלץ לכל רוכש להתכונן לחתימה על ההסכם בסיוע שני אנשי מקצוע: עו"ד מטעמו ומהנדס מומחה (או חברת בדק בית). מטרת הפנייה לעו"ד היא לשם בדיקת הפרוטוקול עצמו וסעיפיו, שכן במקרים רבים ההסכם (הנערך ע"י הקבלן) כולל סעיפים שלא מיטיבים בהכרח עם הרוכש.

לצד עו"ד, בבדיקת הנכס עצמו מבחינה פיזית, מומלץ לרוכש להסתייע בשירותיו של מהנדס מומחה או חברת בדק בית, לשם גילוי ליקויים נראים ונסתרים מהעין, וכן כמובן חוסר התאמה. למעשה, בישראל נהוג מאוד לפנות לשירות בדק בית לדירה חדשה מקבלן, המהווה שירות ייחודי למקרים כאלה.

מהו בדק בית לדירה חדשה מקבלן

בדק בית ככלל, הוא שירות הנערך על ידי אנשי מקצוע בתחום ההנדסה, הבנייה וכד', ומטרתו היא לגלות ליקויים או מקור לליקויים שונים בנכסים, כמו רטיבות, ליקויי בטיחות ועוד. בפרט, בדק בית לדירה חדשה מקבלן הוא שירות שנועד לסייע לאותם לקוחות להבטיח את זכויותיהם עם קבלת הדירה החדשה וכמו כן, למנוע עוגמת נפש ונזקים כלכליים בעתיד.

חשוב לציין, כי במידה והלקוח ימצא ליקויים בדירה לאחר הכניסה אליה, הוא יוכל לפנות לקבלן (ובמקרים רבים הוא מוגן מתוקף החוק), אולם כדי למנוע מראש את ההתדיינות מול הקבלן לטובת תיקונים וכד', מומלץ להיעזר באנשי מקצוע כבר משלב החתימה על הפרוטוקול (הראשוני או הסופי), עם שירות בדק בית לדירה חדשה מקבלן. במידה והחלטתם לפנות לשירות כזה, שימו לב לאנשי המקצוע שילוו אתכם ולהכשרה שלהם, שכן לקביעה שלהם תהיה פעמים רבות תוקף משפטי.

נשמח אם תוכלו לשתף במידה ואהבתם.