דוח ביקורת מבנה - לבית עסק​

לפניך דוח ביקורת מבנה לבית עסק. דוח זה יכול להמחיש את אופן הבדיקה. ראוי לציין שביקורת מבנה זה בוצעה בהתאם לדרישות הלקוח ולכן כל ביקורת ובדיקה מותאמת אישית לצרכיו של הלקוח לרבות סוג הנכס ומטרות הבדיקה. לכן גם הופעת סעיפים או אי הופעת סעיפים שונים היא עקב בקשתו של הלקוח ורצונו.