דוח בדק בית לשטחים משותפים (פרויקט מגורים)

לפניך דוח בדק בית לשטחים משותפים בפרויקט מגורים (כמה בניני מגורים). ניתן לראות את היקף הליקויים גם הסמויים וגם כאלו שהינם ברורים מאד. במקרה של דוח זה הקבלן תיקן כל ליקויי אשר הופיע בדוח ולכן היה חשוב מאד לבצע תיעוד ורישום מלא גם לדברים הברורים ביותר.