דוח בדק בית לדירה חדשה מקבלן

דוח זה יכול להמחיש את מגוון הליקויים העולים בבדק בית לדירה חדשה מקבלן. בנוסף להראות את מורכבות הדוח, הנתונים המוצגים בו וצורך הניסוח המתאימה רק לדוחות הקבילים בבתי משפט ובוררות. בדוח זה ניתן לראות (ללא פרטים מזהים) את רמת הכתיבה אשר מתאימה גם להבנתו של הלקוח ונותן השירות/הקבלן ועובדיו.