דוח בדק בית לבית חדש מקבלן

הדוח שלפניך הינו לבית חדש מקבלן ששוויו מיליוני שקלים ועל פי דרישת הלקוח נבדקו לעומקם כלל סעיפי הבדיקה. בדיקה זו נערכה למעלה משלוש שעות אשר בהן עלו ליקויים רבים שרובם מופיעים לפניך. (עקב רצון הלקוח להסרת פרטים מסוימים לא ניתן להציג את הדוח בשלמותו).

ניתן לראות שהדוח מקיף עד לרמת הסדקים וליקויים סמויים רבים.