דוח איתור נזילות - לפרויקט מגורים

לפניך דוח איתור נזילות לפרויקט מגורים שמשמעותו איתור מדוייק ככל האפשר של מקור נזילה משמעותי בקומוות חניה אשר נדרש במסגרת בדיקה זו לבצע בדיקה במרבית מקומות הנכס ואף בגני ילדים.

דוח זה יכול להציג בצורה ברורה את אופי העבודה השירות שלנו והתוצאות המתקבלות בנוסף ניתן לראות את מקצועיות המומחים שלנו.