אחריות קבלן לליקויים בדירה חדשה

כשמדובר על רכישת דירה מקבלן, ישנה פעמים רבות תחושה שכשקונים דירה מהניילונים אין מה לדאוג. במציאות שלנו, דירות חדשות ודירות יד שנייה בעלי מספר דומה של ליקויים. לכן, בדק בית שמוודא שהכל תקין הוא חיוני גם בדירות אלה. על מנת להסיר ספק מן האחריות המוטלת על הקבלן נחקק חוק מכר דירות.

תקופות אחריות של הקבלן

אחריות הקבלן על פי חוק המכר המוגן ומפוקח על ידי משרד השיכון והבינוי מתחלקת לשתי תקופות, בהן מידת האחריות משתנה. הראשונה נקראת תקופת הבדק המוגדרת מרגע קבלת החזקה על הדירה ונמשכת לפי סוג הליקוי בין שנה ועד שבע שנים. התקופה השניה היא תקופת האחריות שנמשכת שלוש שנים מסיום תקופת הבדק (לגבי כל הליקויים). זכור, אחריות קבלן לליקויים בדירה חדשה תקפים גם לחנות, מפעל וכל מבנה. בנוסף, אחריות זו הינה למבנה ולא ללקוח (משמע אחריות זו עוברת כאשר מוכרים את הנכס).

תקופת הבדק בליקויים שונים (לדירות שנרכשו החל מ- 6.4.11):

  • שנתיים: ליקויי מסגרות, נגרות, חיפויי פנים וריצוף
  • שלוש שנים: ליקויים הקשורים לחצר כמו ריצוף, גדרות, מערכות תאורה וניקוז ועוד, וגם ליקויים בדוד או מכונות אחרות.
  • ארבע שנים: צנרת מים וביוב, בעיות איטום
  • חמש שנים: סדקים ברכיבים לא נושאים ברוחב 1.5 מ"מ ומעלה.
  • שבע שנים: בעיות בחיפויי חוץ: התקלפות, התפוררות והתנתקות חלקים
אחריות קבלן לליקויים בדירה חדשה

מה אחריות הקבלן לאחר תקופת הבדק?

בתקופת האחריות שלאחר תקופת הבדק הקבלן אחראי על ליקויים שנובעים מתכנון לא תקין, חומרים באיכות ירודה או עבודה לא מספקת. על רוכש הדירה להוכיח (על ידי בדיקת בדק בית) שהליקויים אכן נובעים מכך. לאחר תקופת האחריות הקבלן אמור לטפל רק בבעיות של אי יציבות או בטיחות בבניין כתוצאה מבעיה ביסודות או שלד הבניין או אם אלה בעיות שלא ניתן היה לגלות בשנים הראשונות לקניה.

איך להביא לטיפול הקבלן בבעיות?

יש להודיע לקבלן ולדרוש את תיקון הבעיה, יש לעשות זאת עד שנה ממועד קבלת הדירה. מומלץ לבצע זאת באמצעות דוח בדק בית ו/או איתור ליקויים. אם לא לוקח הקבלן את האחריות כנדרש ניתן לפנות לרשם הקבלנים להגשת תלונה או להגיש תביעה.

אחריות הקבלן לדירה חדשה מוגנת בחוק המכר! אל תתפשרו כשאתם לא חייבים.

נשמח אם תוכלו לשתף במידה ואהבתם.