תקנון החברה במתן שירות

תקנון מתן שירות נועד למנוע אי נעימות למול לקוחותינו, שותפינו ועובדינו. בתקנון החברה מפורטים כלל תנאי השירות שנותן השירות אוכף ונדרש לאכוף. אנו עושה ככל האפשר לעמוד בהתחייבויותינו ולשרת נאמנה את כל סוגי הלקוחות וזאת בגמישות המקסימלית.

תקנון זה תקף במתן השירותים בין היתר: בדק בית, ביקורת מבנים, איתור ליקויי בניה ועוד.

לכל שאלה אנו עומדים לשירותכם. להזכירכם תקנון זה נועד למנוע אי וודאות ואי נעימות למול לקוחותינו.